Yard Tugboat YT96
 曳船・260トン型 YT96
YT96・曳船260トン型
写真をクリックして頂くと、大きい写真が見られます。(新規ウィンドウで開きます。)
YT96 曳船260トン型
YT96 曳船260トン型
YT-96
YT96 曳船260トン型
YT-96 大阪天保山
YT-96 呉支援船桟橋
YT-96 YT-89 YT-97
DDH-183 いずも YT-96
DDH-182 いせ YT-96 YT-97
YT-96 YT-89 YT-97
YT-96 呉支援船桟橋
YT-96 船尾方向より
YT-96 左舷
YT-96 呉支援船桟橋
YT-96 左舷船尾方向より
YT96 曳船260トン型

Vessel And Ships Photo Gallery 海上保安庁・船艇 海上保安庁・船艇の掲載リスト 艦船の博物館・資料館・展示物の写真 船の写真館・VSPG サイトマップ


艦艇と船艇の写真館 Topへ  更新履歴


Copyright (C) Vessel And Ships Photo Gallery. All Rights Reserved.